aer conditionat aer conditionat promotii
       
 
Informaţii Garanţie
 
 

1.Drepturile conferite prin lege consumatorului


Vânzatorul trebuie sa livreze consumatorului produse care :
· sunt conforme cu descrierea data de vânzator si poseda calitatile oricarei mostre sau model folosit de catre vânzator;
· corespund pentru orice scop particular pentru care consumatorul le-a solicitat si pe care le-a facut cunoscute vânzatorului la momentul vânzarii;
· corespund pentru scopurile pentru care bunurile de tipul acesta sunt in mod normal utilizate ;
· prezinta calitatea si performantele care sunt normale pentru produsele de acelasi tip si pe care consumatorul poate in mod rezonabil sa le anticipeze, tinând cont de orice solicitare facuta,referitor la ele, prin publicitate sau etichetare.
Vânzatorul este de asemenea responsabil pentru orice lipsa a conformitatii rezultata dintr-o instalare incorecta daca:
·instalarea a constituit parte din contractul de vânzare si bunurile au fost instalate de catre vânzator sau sub raspunderea sa;
·produsul a fost instalat de catre consumator dar instalarea incorecta a fost datorita unor omisiuni din instructiunile de instalare.
Raspunderea vânzatorului este angajata daca lipsa de neconformitate apare în termen de 2 ani de la livrarea produsului.
Consumatorul trebuie sa informeze agentul economic asupra oricarui defect în cadrul a doua luni de la data la care a fost constatat defectul.
Orice defect care devine aparent în cadrul a sase luni de la data livrarii se presupune ca a existat la data livrarii.
Orice reparare sau înlocuire va fi realizata într-o perioada rezonabila de timp de comun acord intre agentul economic si consumator si fara nici un inconvenient semnificativ pentru consumator.
Agentul economic poate refuza sa repare sau sa înlocuiasca produsul neconform, daca acest lucru este imposibil sau prea costisitor in comparatie cu solutii alternative care sunt disponibile tinând cont de:
· valoarea produsului fara defect,
· semnificatia lipsei de conformitate si
· daca ar putea fi realizata o reparatie alternativa fara un inconvenient semnificativ pentru consumator.
Consumatorul poate solicita o reducere de pret corespunzatoare sau rezolutiunea contractulului, în urmatoarele cazuri :
· daca agentul economic nu poate nici repara si nici înlocui produsul;
· daca agentul economic nu a realizat remedierea într-o perioada rezonabila de timp;
· daca agentul economic nu a realizat repararea fara un inconvenient semnificativ pentru consumator.  
Consumatorul nu este îndreptatit sa solicite rezolutiunea contractului daca lipsa conformitatii este minora.


2. Drepturile suplimentare oferite consumatorului de Whirpool România SRL


În completare la drepturile de mai sus ale consumatorului, oferim de asemenea o garantie în conditiile specificate mai jos.
1. Certificatul de garantie este valabil doar însotit de chitanta si factura de cumparare a produsului.
2. Produsele cumparate sunt însotite de instructiuni de instalare si utilizare care trebuiesc citite si respectate obligatoriu înainte de instalarea si folosirea produsului. Produsele electrocasnice pentru gatit care folosesc gazul ca sursa de energie se instaleaza numai de catre personalul firmelor autorizate ISCIR în acest sens. Instalarea se executa contra cost. Repararea acestor produse se face numai de catre personalul firmelor autorizate
ISCIR si Whirlpool în acest sens (cele cu * din tabelul de servisori).
3. Nu se acorda service-ul gratuit si nu se înlocuiesc produsele defectate în perioada de garantie, în urmatoarele conditii:
· deteriorari si defectiuni datorita transportului necorespunzator efectuat de cumparator;
· defectiuni provocate de cumparator prin utilizarea si operarea gresita a produsului, contrare recomandarilor din instructiunile de la pct. 1;
· interventii asupra produsului efectuate în perioada de garantie de catre persoane neautorizate;
· racordari electrice la gaze si apa efectuate de persoane neautorizate, precum si nerespectarea instructiunilor privind voltajul electric,compozitia apei etc.;
· utilizarea de detergenti si substante chimice necorespunzatoare;
· utilizarea produsului în conditii ambiante (temperatura, umiditate) contrare recomandarilor din instructiunile primite de cumparator;
· folosirea produselor pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute;
· nu se acorda garantie pieselor nefunctionale, pieselor casabile, accesoriilor sau becurilor, piesele nefunctionale fiind acelea a caror defectare nu are consecinta imposibilitatea utilizarii aparatului la parametrii functionali declarati;
· introducerea în mod voit sau întâmplator, în masina de spalat, a unui obiect ce poate cauza deteriorarea unor piese;
4. Toate cheltuielile cu remedierea defectiunilor aparute în perioada de garantie se suporta de catre UNITATEA DE SERVICE mentionata în CERTIFICATUL DE GARANTIE.  De la aceasta prevedere fac exceptie produsele defectate în perioada de garantie, în conditiile prevazute la pct. 3.
5. Timpul de nefunctionare mentionat la pct.7 prelungeste în mod corespunzator termenul
de garantie si curge de la data reclamatiei pâna la aducerea produsului în stare de utilizare normala si al notificarii în scris în vederea ridicarii produsului sau predarii efective
a produsului catre consumator, mentionându-se acest fapt în CERTIFICATUL DE GARANTIE.
6. Produsele de folosinta îndelungata care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie, care curge de la data preschimbarii produsului.
IMPORTANT
7. Prestatorii de servicii sunt obligati sa acorde si sa înscrie pe nota de comanda sau orice alte acte termenul de garantie dupa lucrarile de service dupa cum urmeaza:
a) În cazul lucrarilor de service care impun utilizarea de piese de schimb, prestatorii de servicii vor acorda termene de garantie, a caror durata va fi egala cu durata garantiei
acordate pentru produsele finite.
b) În cazul lucrarilor de service care nu necesita utilizarea unor piese de schimb,prestatorii de service vor acorda obligatoriu garantie pentru lucrarile de service, care va fi de 3 luni.
NOTA: Aceasta garantie nu afecteaza drepturile legale ale consumatorului conform legilor aplicabile în România, O.G. Nr. 21/92 republicata, Codul Consumului, Legea nr. 449/2003 etc.

 
 

 

 

 

 
 

AER CONDITIONAT       |       INSTALARE       |       INFO UTILE       |       CUM COMAND       |       CONTACT      

© 2010 Whirlpool Romania Ofera prin Reteaua de Service Aer Conditionat